Ca khúc xưa và nay (Th.Năm) (a) - 2019-12-19

Ashin “song kiếm hợp bích” với Jay Chou bản ballad “Đã nói sẽ không khóc” Trong sự mỏi mòn ngóng chờ...