Gặp gỡ Đại sứ văn hóa quốc tế Phương Loan (2)

Chương trình Đại sứ văn hóa quốc tế lần thứ 6 do Quỹ Văn hóa Giáo dục Quanta (Quảng Đạt) tổ chức, đã bình ch...