Chặng đường du học của hai cô gái hiếu học Hà Ly và Mỹ Linh (III

Con đường để trưởng thành không lúc nào là dễ dàng cả, mặc dù trước khi đi du học, Mỹ Linh và H...