(Video) Nếu hôm đó được nghỉ làm tránh bão

Trong chuyên mục “Bạn kể tôi nghe”của tuần này, Lệ Phương đã mời anh Diệc Vĩ Lâm, hi&...