(Video) Mộng mị

Trong chuyên mục “Bạn kể tôi nghe”của tuần này, Lệ Phương ̣đã mời anh Lê Hoàng Hiê...