Phỏng vấn nhà soạn nhạc trẻ tài năng Chia-Ying Lin

Ngày 11/7, Hiệp hội âm nhạc Hoàng Gia Anh công bố danh sách đoạt giải trong hạng mục sáng...