Rti Radio Taiwan International

Quảng trường Saint Mark bị ngập nước

Những ai đã từng đến Venice chắc hẳn sẽ không xa lạ đối với quảng trường Saint Mark, nơi có vô số dấu chân của khách du lịch, nhưng ...