Rti Radio Taiwan International

Đài Loan có áp dụng "Hộ chiếu vắc-xin" xuyên quốc gia để mở cửa biên giới hay không?

Trong làn sóng đang hướng tới việc sử dụng hộ chiếu vắc-xin làm giấy thông hành để đi lại giữa các quốc gia, ...