Chặng đường du học của hai cô gái hiếu học Hà Ly và Mỹ Linh (II)

Khi đi học tại một môi trường mới, Mỹ Linh và Hà Ly vẫn luôn không ngừng cố gắng trong học, cố gắng để được học bổng, ...