Hải đảo đáng yêu - Diêm mạch Đài Loan (tập 1)

Đài Loan là một quốc gia nổi tiếng về các nông sản phẩm, trong đó có hạt diêm mạch. V&ac...