BẠN LÀ NGƯỜI HƯỚNG NỘI HAY HƯỚNG NGOẠI?

Bạn nghĩ rằng người hướng nội thì không thể có xu hướng tính cách hướng ngoại và ngược lại? Nhưng bạn c&oacut...