Rti Radio Taiwan International

Người hướng nội - Im lặng hay nhút nhát?

Theo thống kê, có khoảng 50% dân số thế giới và 40% các nhà lãnh đạo là những người hướng nội, s...