Rti Radio Taiwan International

Người hướng ngoại có thực sự luôn có được nhiều ưu thế và cơ hội hơn trong xã hội?

Trong những số trước đây, chuyên mục Kính Đa Tròng có chia sẻ về những người hướng nội, cũng như là những điều...