Những trải nghiệm đầy dấu ấn của Tiến sĩ Lê Bảo Châu trên đảo Ngọc (Phần I)

Cô Lê Thị Bảo Châu, Giảng viên tiếng Trung Trường Đại học Nha Trang, người vừa nhận bằng tiến sĩ Chuyên ngành giả...