Rti Radio Taiwan International

Tại sao Đài Loan trở thành điểm đến lý tưởng mới về điều trị y tế đối với người Việt (1)

Đài Loan là đảo quốc với diện tích không lớn (khoảng 36.193 km2) và chỉ có 23 triệu dân, tuy nhiê...