Rti Radio Taiwan International

Tại sao Đài Loan trở thành điểm đến lý tưởng mới về điều trị y tế đối với người Việt (2)

Với những trải nghiệm và quan sát của mình trong vòng 10 năm học tập và sinh sống tại Đài Loan, chị Phạm Ngọ...