Rti Radio Taiwan International

Đài Loan thu hút người nước ngoài bởi dịch vụ y tế dự phòng

Với những trải nghiệm và quan sát của mình trong vòng 10 năm học tập và sinh sống tại Đài Loan, chị Phạm Ngọ...