Rti Radio Taiwan International

Tại sao các bà mẹ Việt Nam sang Hàn Quốc chăm sóc con gái sinh con lại phải thuê nhà ở riêng ?

Khoảng 7 năm trước nghệ sĩ đương đại Tuấn Mami đến từ Hà Nội đã được mời sang Hàn Quốc để tổ chức triển lãm về đề tà...