Rti Radio Taiwan International

“Vườn di cư” – đau đáu nỗi nhớ quê của người Việt nơi xứ Đài!

Vào năm ngoái nghệ sĩ đương đại Tuấn Mami từ Hà Nội sang Đài Loan tìm hiểu khám phá về cộng đồng ngườ...