Ca khúc xưa và nay (Th.Năm) (a) - 2019-08-08

Tào Cách trở lại với 11 ca khúc tự sáng tác trong album “曹小格 Super Junior”Tào Cách, ca sĩ Malaysia chuyên trình ba...