Ca khúc xưa và nay (Th.Năm) (a) - 2019-08-29

Châu Hoa Kiện và những ca khúc chọn lọc đi sâu vào lòng ngườiGần đây Công ty âm nhạc Rock Records...