Ca khúc xưa và nay (Th.Năm) (a) - 2019-11-28

Ca sĩ Tiêu Hoàng Kỳ và album tiếng Phổ thông “Chim di cư”Tiêu Hoàng Kỳ 蕭煌奇là ca sĩ khiếm th...