Rti Radio Taiwan International

Ca khúc xưa và nay - Bài hát cùng tên 我愛你

Có ai đã từng nhận được lời tỏ tình đúng ngày 01/04, hoặc từng đi tỏ tình vào ngày 01/04 kh&oc...