Con em Việt Nam đoạt giải Giáo dục của Tổng thống và thi đậu trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa (1)

Nguyễn Thị Huyền được mẹ bảo lãnh sang Đài Loan đã hơn 3 năm, tuy thời gian đầu đến Đài Loan, Huyền kh&oci...