Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-12-07

Lắp hệ thống nhận diện khuôn mặt là xâm phạm quyền riêng tư?Đầu tháng 11 Bộ Gi...