Theo dòng thời sự (Th.Ba) (a) - 2020-09-15

Một số vấn đề khi hạ tuổi trưởng thành của công dân Đài Loan từ 20 tuổi xuống 18 tu...