Theo dòng thời sự - 2021-04-17

Khan hiếm nguồn cung chip, Đài Loan bằng cách nào để giữ vững vị thế sản xuất bán dẫn hàng đâ...