Tin quan trọng trong tuần (Chủ Nhật) (a) - 2019-11-10

2019-11-10...