Tin quan trọng trong tuần (Chủ Nhật) (a) - 2020-10-11

2020-10-11...