Người nổi tiếng trên Internet cô Lưu Bội(phải)

  • 04 November, 2018
  • Hoàn Lam
Người nổi tiếng trên Internet cô Lưu Bội(phải) dùng di động trải nghiệm trò chơi Pokemon Go tại Đài Nam

Người nổi tiếng trên Internet cô Lưu Bội(phải) dùng di động trải nghiệm trò chơi Pokemon Go tại Đài Nam vào ngày 4/11, chính quyền thành phố Đài Nam trao tặng Khoai Tây chip để bày tỏ chào mừng cô Lưu Bội đến Đài Nam tham gia chương trình “Pokemon Go”.

Phản hồi liên quan