Người nổi tiếng trên Internet cô Lưu Bội

  • 04 November, 2018
  • Lệ Phương

Người nổi tiếng trên Internet cô Lưu Bội(phải) dùng di động trải nghiệm trò chơi Pokemon Go tại Đài Nam vào ngày 4/11, chính quyền thành phố Đài Nam trao tặng Khoai Tây chip để bày tỏ chào mừng cô Lưu Bội đến Đài Nam tham gia chương trình “Pokemon Go”(Ảnh CNA)