Cục du lịch Đài Loan quảng bá du lịch tại Franfurt Đức

  • 04 November, 2018
  • Hoàn Lam
Cục du lịch Đài Loan quảng bá du lịch tại Franfurt Đức

Cục du lịch Đài Loan quảng bá du lịch tại Franfurt nước Đức với chủ đề Du lịch các thị trấn nhỏ năm 2019, Văn phòng đại diện Cục du lịch tại Franfurt nước Đức tô chức buổi họp báo quảng bá du lịch Đài Loan(Hình do Văn phòng đại diện Cục du lịch tại Franfurt cung cấp)