Tân di dân mở Cửa hàng để truyền bá văn hóa VN

  • 04 November, 2018
  • Lệ Phương
Tân di dân mở Cửa hàng để truyền bá văn hóa VN

Hai chị Tân di dân người Việt Đồng Thị Dung và Lê Tuyết Nga đều lấy chồng Đài Nam, họ quyết định hùn vốn kinh doanh Cửa hàng bách hóa (Hình này do Hiệp hội tiếp tục Tình yêu thương Đài Loan cung cấp)(Ảnh CNA)