Lao động nước ngoài nhập xuất cảnh tại sân bay Đài Loan

  • 06 November, 2018
  • Hoàn Lam
Lao động nước ngoài nhập xuất cảnh tại sân bay Đài Loan

Tình hình nhập xuất cảnh của lao động nước ngoài tại sân bay Đài Loan (Ảnh CNA)