Phát minh tấm đệm lót cho người bệnh nằm liệt giường

  • 11 November, 2018
  • Hoàn Lam
Phát minh tấm đệm lót cho người bệnh nằm liệt giường

Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc nghiên cứu phát minh tấm đệm lót, giúp bệnh nhân dễ dàng thay tấm đệm lót cho những người bệnh nằm liệt giường, tấm đệm lót này được thiết kế nhằm đảm bảo sức khỏe ngoài da bệnh nhân nằm liệt giường, cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân(Hình này do Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc cung cấp)(Ảnh CNA)

Phản hồi liên quan