“Lễ hội hoa hồng – Vườn hoa hồng Đài Bắc”

  • 16 November, 2018
  • Lệ Phương
“Lễ hội hoa hồng – Vườn hoa hồng Đài Bắc” được diễn kể từ ngày 16/11- 23/11

Hiện nay hoa hồng ở vườn hoa hồng Đài Bắc đang nở rộ, vào lúc này mọi người có thể đi ngắm hoa tại khu vườn Tân Sinh ở công viên hội chợ hoa Đài Bắc. Tại đây đang diễn ra “Lễ hội hoa hồng – Vườn hoa Đài Bắc” kể từ hôm nay đến ngày 23/11.

Ban quản lý công viên thành phố Đài Bắc cho biết, nếu bỏ lỡ dịp này thì phải đợi đến cuối tháng 3 năm sau mới có dịp ngắm nhìn hoa hồng nở rộ.

Lệ Phương