Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2018-12-11

  • 11 December, 2018
  • Hoàn Lam

Bắt đầu từ ngày 30 /11, môi giới không được phép thu giữ giấy tờ tùy thân của lao động nước ngoài.

Khi biết lao động người nước ngoài bị xâm hại tình dục hoặc tổn thương nghiêm trọng, công ty môi giới phải thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát trong vòng 24 giờ.

Bắt đầu từ 30/11/2018, nếu nhân viên hoặc công ty môi giới biết được chủ sử dụng lao động, người được chăm sóc, người nhà chủ thuê hay bất kỳ người nào có quyền thay cho chủ thuê để xử lý công việc liên quan đến lao động nước ngoài, có hành vi xâm hại tình dục, buôn người, cản trở tự do, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc có hành vi giết người đối với lao động nước ngoài, có trách nhiệm phải thông báo ngay trong vòng 24 giờ từ khi biết được vụ việc, đồng thời, môi giới không được lưu giữ giấy tờ tùy thân của lao động nước ngoài, nếu vi phạm sẽ phải chịu mức phạt từ 60 ngàn đến 300 ngàn Đài tệ.

Phản hồi liên quan