Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2018-12-25

  • 25 December, 2018
  • Tố Kim

Giết hại, ăn thịt chó mèo, sẽ bị 2 năm tù giam và phạt tiền 2 triệu Đài tệ.

Đối với rất nhiều người, chó và mèo được xem như là người bạn, người than trong gia đình. Ở Đài Loan, hành vi giết hại chó mèo được xem là hành vi tàn nhẫn và đáng lên án. Do đó, khuyến cáo và nhắc nhở các bạn lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan, giết hại chó mèo hoặc ăn trộm chó mèo của người khác sẽ vi phạm Luật bảo vệ động vật, nặng nhất có thể phạt tù 2 năm trở xuống, và mức phạt tiền cao nhất là 2 triệu Đài tệ, đồng thời sẽ mất đi công việc hiện đang làm, và không thể quay lại Đài Loan làm việc được nữa. Ngoài ra, buôn bán hay ăn thịt chó mèo cũng sẽ bị phạt mức phạt cao nhất là 250 ngàn Đài tệ.

Các công ty hoặc gia đình có thuê người lao động nước ngoài cũng cần đặc biệt chú ý, sau khi lao động nước ngoài đến làm việc tại Đài Loan, chủ thuê có trách nhiệm phải thông báo và nói rõ cho lao động nước ngoài biết về việc ăn thịt hay giết mổ chó mèo tại Đài Loan sẽ vi phạm Luật bảo vệ động vật, sẽ bị 2 năm tù giam và mức phạt cao nhất là 2 triệu Đài tệ, đồng thời sẽ mất đi công việc hiện đang làm và không được quay lại Đài Loan làm việc được nữa. Nhắc nhở chủ thuê, nếu như không tuyên truyền, thông báo các quy định liên quan cho lao động nước ngoài nắm rõ, và trong thời gian sửa chữa sai lầm, chủ thuê cũng chưa hoàn thành việc tuyên truyền hướng dẫn, thì sẽ bị phạt cao nhất 300 ngàn Đài tệ. Nếu chủ thuê ủy thác công ty môi giới phục vụ cho mình, thì nên nhớ phải xác nhận với công ty môi giới có tuyên truyền, nói về các quy định liên quan cho lao động nước ngoài nắm rõ hay không ?

Thúy Anh

Phản hồi liên quan