Cư dân mới người Việt Nam chị Trần Ngọc Thủy

  • 01 January, 2019
  • Hoàn Lam

Cư dân mới người Việt Nam chị Trần Ngọc Thủy từ nhỏ thì rất thích các bài hát tiếng Hoa, chị cảm thấy rất vui và kinh ngạc khi được mời lĩnh xướng bài Quốc ca trong buổi lễ chào cờ do Phủ tổng thống tổ chức vào Ngày đầu năm mới 2019, chị cho rằng đây là kinh nghiệm tuyệt vời, chị đã xem Đài Loan là quê hương thứ hai của mình, sau này chị sẽ tiếp tục thực hiện quyển Sổ tay các danh từ pháp luật Đài-Việt để giúp đồng bào Việt tại Đài Loan (Hình : chị Trần Ngọc Thủy cung cấp)