Tiếng Hoa cho mỗi ngày - Mùng 3 Tết

  • 07 February, 2019
  • Lệ Phương

A : 你會唱「財神到」這首歌嗎?

    Bạn biết hát bài “Thần tài đến” không?

B : 財神到 財神到 財神到我家的大門口

    Thần tài đến Thần tài đến Thần tài đến trước cửa nhà mình

延伸單字 :

招財貓 : Mèo thần tài

發財樹 : Cây phát tài

開運竹 : Cây trúc phát lộc (Cây trúc may mắn)

金豬撲滿 : Heo đất vàng