Lễ hội đèn lồng Đào Viên 2019

  • 20 February, 2019
  • Lệ Phương
Lễ hội đèn lồng Đào Viên diễn ra kể từ ngày 12/2 - 24/2 (Photo : BB Trần)
Lễ hội đèn lồng Đào Viên diễn ra kể từ ngày 12/2 - 24/2 (Photo : BB Trần)
Lễ hội đèn lồng Đào Viên diễn ra kể từ ngày 12/2 - 24/2 (Photo : BB Trần)
Lễ hội đèn lồng Đào Viên diễn ra kể từ ngày 12/2 - 24/2 (Photo : BB Trần)
Màn biểu diễn ảo thuật trong lễ hội đèn lồng (Photo : BB Trần)
Lễ hội đèn lồng Đào Viên diễn ra kể từ ngày 12/2 - 24/2 (Photo : BB Trần)

Lễ hội đèn lồng Đào Viên năm 2019 được diễn ra 12 ngày kể từ ngày 12/2-24/2 tại 4 khu vực : Khu lồng đèn chính Tam Dân (三民), khu lồng đèn Thủy Biện Đầu (水汴頭), khu lồng đèn Quy Sơn (龜山) và khu lồng đèn Lô Trúc (蘆竹). Chủ đề của lễ hội đèn lồng Đào Viên năm nay là “Đồng thoại”, các lồng đèn chủ đề của 4 khu vực này là Aladdin và cây đèn thần, kẹp hạt dẻ, Phù thủy xứ Oz và Alice ở xứ sở thần tiên.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 23/2-24/2, ban tổ chức sẽ phát lồng đèn miễn phí tại 4 khu lồng đèn nêu trên, mỗi một khu lồng đèn mỗi ngày sẽ phát 2000 cái.

Giao thông :

Có xe đưa đón miễn phí từ ga xe lửa Đào Viên (lối ra đường Trung Chính, bên cạnh trạm xe đạp công cộng Youbike) đến khu lồng đèn chính Đào Viên (khu đèn lồng Tam Dân).

Lệ Phương

Phản hồi liên quan