Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-03-30

  • 30 March, 2019
  • Minh Hà
Thủ tướng Tô Trinh Xương trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp (Ảnh: CNA)

Sau thất bại bầu cử 9 trong 1 - Đảng cầm quyền Đài Loan xoay trục sang vấn đề cải thiện dân sinh

Sau thất bại nặng nề của Đảng Dân Tiến trong cuộc bầu cử 9 trong 1, trong kỳ vọng của các đảng viên cho rằng, Đảng Dân Tiến không còn đủ vốn liếng chính trị để tiếp tục chia rẽ. Vì vậy, để từng bước thực hiện cuộc chiến bảo vệ chính quyền cho Đảng Dân Tiến không bị mất ghế cầm quyền vào năm 2020, nội các Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Tô Trinh Xương đã biến chiến lược xoay trục sang vấn đề cải thiện dân sinh.

Trong chuyên mục “Theo dòng thời sự” kỳ này, Minh Hà mời các bạn cùng tìm hiểu những phương án và kế hoạch thực thi chính sách sắp tới của Đảng Dân Tiến hầu lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng sau bản đồ chính trị thay đổi gây bất lợi cho mình.

 

Phản hồi liên quan