Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (a) - 2019-04-02

  • 02 April, 2019
  • Hoàn Lam

Kế hoạch hướng dẫn khán hộ công tại nhà chủ thuê có thành quả tốt đẹp, thành phố Đài Bắc năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện công tác này

Nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc, nâng cao chất lượng chăm sóc của khán hộ công nước ngoài thuộc diện khán hộ công gia đình, Phòng tái thiết vận dụng nguồn lao động thuộc chính quyần Tp Đài Bắc đã thúc đẩy “Kế hoạch yên tâm cho cả chủ thuê và khán hộ công nước ngoài của Tp Đài Bắc”, thành lập đội ngũ chuyên nghiệp gồm điều dưỡng viên gia đình và thông dịch viên song ngữ đến tận nhà người được chăm sóc để đánh giá về tình hình sức khỏe của người được chăm sóc, sau đó họ còn hướng dẫn khán hộ công nước ngoài về kỹ năng chăm sóc thích hợp cho người đang được chăm sóc, chẳng hạn như vệ sinh khoang miệng, lật người kèm vỗ lưng, thay đổi tư thế nằm và các hoạt động đơn giản xoa hóp, giúp vận động phục hồi chức năng cơ và khớp, v.v...

Năm nay, Phòng tái thiết vận dụng nguồn lao động thuộc chính quyần Tp Đài Bắc đã tổ chức chương trình hướng dẫn khán hộ công nước ngoài thuộc diện gia đình, phục vụ cho 551 lượt gia đình, để cho gia đình người được chăm sóc yên tâm hơn.

Ngoài việc tổ chức công tác đến tận nhà người được chăm sóc để hướng dẫn khán hộ công nước ngoài về kỹ năng chăm sóc ra, các Trung tâm Y tế Tâm lý tại các khu phố thuộc Sở y tế Tp Đài Bắc cũng có tổ chức 6 buổi học tập chung dành cho khán hộ công nước ngoài về kỹ năng chăm sóc người bệnh, và có 89 lượt người tham gia các buổi học, để giúp họ tiếp thu được nhiều kiến thức về kỹ năng chăm sóc người bệnh.

 “Kế hoạch yên tâm cho cả chủ thuê và khán hộ công nước ngoài” do Tp Đài Bắc thúc đẩy này đã nhận được nhiều đánh giá tốt, nên kế hoạch này vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2019.

Gia đình người bệnh thuê nhầm khán hộ công bất hợp pháp để chăm sóc người bệnh, Sở lao động Tp Tân Đài Bắc đã phạt tiền tất cả 120 sự kiện trong 5 năm với số tiền phạt lên đến trên 10 triệu Đài tệ

Gia đình người bệnh thuê nhầm khán hộ công bất hợp pháp để chăm sóc người bệnh, Sở lao động Tp Tân Đài Bắc cho biết đã phát hiện và phạt tiền tất cả 120 sự kiện trong 5 năm kể từ năm 2014 đến cuối năm 2018 về vấn đề chủ sử dụng khán hộ công bất hợp pháp, số tiền phạt lên đến 11 triệu 525 ngàn Đài tệ, Sở lao động Tp Tân Đài Bắc kêu gọi dân chúng phải cẩn thận đề phòng khi thuê khán hộ công nước ngoài.

Giám đốc Sở lao động Tp Tân Đài Bắc ông Trần Thụy Gia nhắc nhở người bệnh hoặc gia đình người bệnh nếu có nhu cầu thuê khán hộ công, đa phần bệnh viện đều có phối hợp với các cơ sở dịch vụ chăm sóc lâu dài, có thể đăng ký với trạm y tế của bệnh viện liên lạc tư vấn để thuê khán hộ công.

Sở lao động Tp Tân Đài Bắc cũng cho biết, một khi bị phát hiện thuê lao động bất hợp pháp, chủ sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 150 ngàn đến 750 ngàn Đài tệ.