13/4-6/5 chất lượng phát sóng không tốt, xin thông cảm

  • 08 May, 2019
  • Lệ Phương

BVN vừa nhận được thư của thính giả từ VN gởi đến, phản ánh chương trình ngày 14/4 đã bị mất tiếng vào 3’ cuối.

Xin trả lời : Sau khi tìm hiểu, Ban kỹ thuật cho biết là do thời gian vừa qua, đài RTI đã thay đổi tần số phát sóng cho nên trong khoảng thời gian ngày 13/4-6/5, chất lượng phát sóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xin mọi người thông cảm. Nếu vẫn còn xảy ra tình hình như vậy, rất mong nhận được sự phản ánh của thính giả, để Ban kỹ thuật có thể khắc phục trong thời gian sớm nhất, nhằm nâng cao chất lượng phát sóng. Xin cám ơn rất nhiều và chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng.

Phản hồi liên quan