Tiếng Hoa cho mỗi ngày -Ngày của mẹ

  • 10 May, 2019
  • Lệ Phương

"Ngày của Mẹ" là một ngày rất đặc biệt, cho nên Lệ Phương và Thúy Anh đã mời cô giáo tiếng Hoa Tố Nga tham gia chuyên mục "Tiếng hoa cho mỗi ngày", giảng dạy bài học về chủ đề "Ngày của Mẹ". Hy vọng các bạn yêu thích video này.