Giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2019

  • 26 May, 2019
  • Lệ Phương
Trịnh Triệu Thôn giành huy chương vàng nội dung ném lao với thành tích 86,10 m ở lần ném lao thứ 5
Trần Kiệt giành huy chương vàng ở nội dung chạy 400m vượt rào nam với thành tích 49 giây 37
Đồng đội Đài Loan đoạt HCV chạy tiếp sức 400 m nam

Giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2019 được diễn ra vào ngày 25/5 - 26/5. Đội tuyển Đài Loan giành được thành tích tốt đẹp.

Trịnh Triệu Thôn giành huy chương vàng nội dung ném lao với thành tích 86,10 m ở lần ném lao thứ 5.

Trần Kiệt giành huy chương vàng ở nội dung chạy 400m vượt rào nam với thành tích 49 giây 37.

Đồng đội Đài Loan đoạt HCV chạy tiếp sức 400 m nam.

Lệ Phương

 

Phản hồi liên quan