Chùm ảnh diễn tập quân sự

  • 28 May, 2019
  • Lệ Phương
Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá
Người dân đứng bên lề đường xem tập trận
Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá
Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá
Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá
Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá
Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá
Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá

Chùm ảnh diễn tập quân sự “Hán Quang số 35” tại Chương Hoá ngày 28/5

Phản hồi liên quan