Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới

  • 12 July, 2019
Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương, tính đến ngày 1-4-2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Philippines.

Số liệu công bố cho thấy, trong tổng dân số 96.208.984 người, nam giới 47.881.061 người, nữ giới 48.327.923 người.

Lệ Phương

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan