Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới

  • 12 July, 2019
  • Lệ Phương
Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương, tính đến ngày 1-4-2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Philippines.

Số liệu công bố cho thấy, trong tổng dân số 96.208.984 người, nam giới 47.881.061 người, nữ giới 48.327.923 người.

Lệ Phương