THÔNG BÁO VỀ HỘP THƯ CỦA BAN VIỆT NGỮ TẠI HÀ NỘI

  • 29 July, 2019
  • Lệ Phương
THÔNG BÁO VỀ HỘP THƯ CỦA BAN VIỆT NGỮ TẠI HÀ NỘI

Do hiện nay bưu điện Việt Nam sử dụng hệ thống mới, cho nên khi các bạn gửi thư đến hộp thư ở Hà Nội xin ghi rõ địa chỉ của hộp thư như sau :

G.P.O. Box 104

No. 6 Dinh Le St., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 24-3825-4503

Lệ Phương

Phản hồi liên quan