Lính cứu hỏa Úc được mời đến Đài Loan chụp ảnh lịch

  • 31 July, 2019
  • Lệ Phương
Lính cứu hỏa của Úc và tp Tân Bắc
6 chàng lính cứu hỏa Úc

Cục phòng cháy chữa cháy của chính quyền thành phố Tân Bắc lần đầu tiên mời 6 anh lính cứu hỏa chụp ảnh lịch của Úc, đến Đài Loan để chụp bộ ảnh lịch “Lính cứu hỏa năm 2020” với lính cứu hỏa có cơ bắp lực lưỡng của Cục phòng cháy chữa cháy thành phố Tân Bắc. Ngoài ra, ngày 1/8, Cục phòng cháy chữa cháy sẽ tổ chức hội thảo học thuật về phòng cháy chữa cháy nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa hai nước.

Cục phòng cháy chữa cháy cho biết, bộ lịch “Lính cứu hỏa năm 2020” được sử dụng vào mục đích công ích và tuyên truyền về kiến thức phòng cháy chữa cháy, không có bán ra thị trường, nếu muốn nhận được bộ lịch này, hãy theo dõi thông tin mới nhất được chia sẻ ở trang Fanpage của Cục phòng cháy chữa cháy, nắm bắt thông tin kịp thời về hoạt động bán lịch từ thiện và hoạt động của trang Fanpage.

Lệ Phương

 

Phản hồi liên quan